Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της EAHP 19/10/2015

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 12:52 ΜΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΑΗΡ έχει απευθύνει έκκληση προς τους υπεύθυνους των νοσοκομειακών φαρμακείων της Ευρώπης, να συμμετάσχουν στην έρευνα που εκπονεί, σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.
Το ερωτηματολόγιο αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου που είχε συμπληρωθεί στην αρχή του χρόνου και στοχεύει στη σε βάθος αποτύπωση της κατάστασης στα νοσοκομειακά φαρμακεία, σχετικά με άρθρα της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Η Διακήρυξη αυτή έχει διαμορφωθεί από κοινού από όλα τα κράτη μέλη της ΕΑΗΡ και η εφαρμογή της Πανευρωπαϊκά αποτελεί στόχο της ΕΑΗΡ και των εθνικών ενώσεων. Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική υπάρχει διαθέσιμη μεταφρασμένη στα Ελληνικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΗΡ.
Στους Διευθυντές – Υπεύθυνους κάθε νοσοκομειακού φαρμακείου έχει σταλεί με mail σχετικό ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, με τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης.
Το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ καλεί τα μέλη της Διευθυντές ή Υπεύθυνους κάθε νοσοκομειακού φαρμακείου να συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο, καθώς είναι πολύ σημαντικό για την υλοποίηση των στόχων της ΕΑΗΡ, αλλά και το προγραμματισμό των δράσεων της ΠΕΦΝΙ.
Το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την 1/11/15.

Για πληροφορίες και υποστήριξη, κάθε υπεύθυνος νοσοκομειακού φαρμακείου μπορεί να αποταθεί στα παρακάτω μέλη του ΔΣ:
Για τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ: Αγγελοπούλου Βασιλική (τηλ. 2132044262, 6932450755)
Για τα νοσοκομεία της 2ης και 4η ΥΠΕ: Ευσταθίου Σταυρούλα (2132028643, 6974552331)
Για τα νοσοκομεία της 3ης και 7η ΥΠΕ: Πετρόγγονας Μαρίνος (2821322136, 6946798912)
Για τα νοσοκομεία της 5ης και 6ης ΥΠΕ: Γούλας Βασίλειος (2641361567, 2641361171, 2641361174).

Advertisements