Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (13% και 23%) 22/12/2015

Filed under: Ανακοινώσεις — pefniwriter @ 9:48 ΠΜ

Υπουργείο ΥγείαςΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΠΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (13% και 23%)

Στο Υπουργείο Υγείας έχει διαβιβαστεί αρχείο που περιέχει τους κωδικούς ATC («ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 13 NEO 20151218.xlsx») που σύμφωνα με το νόμο 4334 ΦΕΚ 80 Α 16-07-2015, το νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α)και την ΠΟΛ. 1154 του 2015 του Υπουργείου Οικονομικών αντιστοιχούν σε περιγραφές φαρμακευτικών προϊόντων που ανήκουν σε δασμολογικές κλάσεις με ΦΠΑ 13% και ένας κωδικός ATC σε ΦΠΑ 23%.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών οι δασμολογικές κλάσεις ορίζονται με βάση το Κοινό Δασμολόγιο της Ε. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1101/2014 (Συνδυασμένη Ονοματολογία-Σ.Ο.)], τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας
(Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων.

Το σχετικό κατάλογο μπορείτε να δείτε  εδώ

Advertisements